زهرا ,مادرم ,مادر ,مادرم زهرامادرم زهرا بیا مادرم زهرا بیا امشب به دشت نینوا
کن تماشای سرم مادر به روی نیزه ها
مادرم زهرا بیا من دارم با تو گفتگو
جسم خونین مرا با اشک خود کن شستو شو
کافران انگشترم مادر به غارت میبرن
خواهر غم دیده ام را اسارت میبرن
مادرم زهرا بیا بنگر حسینت کشته شد
نور چشمان سرت مادر به خون اغشته شد

منبع اصلی مطلب : سوگنامه محرم
برچسب ها : زهرا ,مادرم ,مادر ,مادرم زهرا
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : مادرم زهرا بیا مادرم زهرا بیا امشب به دشت نینوا